Historie

Niet altijd realiseert men zich, vooral door een ongeveer 80 km zuidelijker gelegen megahaven, dat Amsterdam reeds eeuwenlang tot de meest prominente Europese havensteden behoort. Dit is vooral te danken aan steeds weer nieuwe initiatieven om die positie te behouden, respectievelijk te versterken. Eén van die initiatieven was de oprichting van de Havenclub Amsterdam op 20 september 1950.

In de jaren van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog bleek er behoefte te bestaan aan een netwerk tussen leidinggevenden van bedrijven betrokken bij de haven- en transportactiviteiten in het Noordzeekanaalgebied Hoewel Amsterdam een centrumfunctie heeft wat betreft de havenactiviteiten, bestrijken deze in feite het gehele Noordzeekanaalgebied vanaf IJmuiden tot ’s lands hoofdstad. Het belang van die activiteiten blijkt wel uit het feit dat zo’n 70.000 mensen in de zeehavens van dit gebied bij elkaar jaarlijks zo’n vijf miljard euro verdienen. Het gaat daarbij om een enorm groot aantal bedrijven en instellingen die alle op de één of andere manier met elkaar in contact staan.

De positie van Amsterdam als vooraanstaande haven is niet onbedreigd. Dat was vroeger trouwens ook al zo. Andere havens proberen eveneens zoveel mogelijk ladingstromen naar zich toe te trekken. Daarbij wordt zowel op tarieven als op serviceverlening geconcurreerd. Voor het verkrijgen en handhaven van een zo hoog mogelijk service-niveau bij zo laag mogelijke kosten is een optimale samenwerking nodig tussen alle bedrijven en instanties die betrokken zijn bij de transportwereld en aanverwante sectoren. Dit is alleen mogelijk wanneer beslissers in die sectoren elkaar door-en-door kennen.

Daarbij spelen persoonlijke contacten een zeer belangrijke rol. Om daaraan een bijdrage te leveren richtten op 20 september 1950 de in de scheepvaart gepokte en gemazelde C.W.E. Langereis, J.L. Nadort en P. Oostendorp de Havenclub Amsterdam op. Sinds dat tijdstip vindt, met uitzondering van de zomermaanden, maandelijks een bijeenkomst plaats, waar ervaringen worden uitgewisseld. De Havenclub Amsterdam beoogt de behoefte aan een netwerk te vervullen door dé ontmoetingsplaats voor havenmensen in de meest brede zin des woords te zijn.

Ondanks de al meer dan een halve eeuw lange historie van de Havenclub Amsterdam is men er in geslaagd om steeds weer nieuwe (en relatief jonge) belangstellenden aan te trekken en hen na een korte ballotageprocedure als lid in te schrijven en actief betrokken te maken bij het wel en wee van onze eeuwenoude haven.

Deze website is beveiligd d.m.v. reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.